Search found 36 matches

by admin
Sun Nov 10, 2019 10:42 pm
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Слово на председателя на журито 2019 г.
Replies: 0
Views: 182

Слово на председателя на журито 2019 г.

Скъпи участници в Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика "Стоян Михайловски" - Русе, 2019, Скъпи организатори на конкурса, членове на журито, учители и ръководители на литературни клубове, кръжоци и редколегии, Драги майки и бащи, Уважаеми дами...
by admin
Fri Oct 25, 2019 5:17 am
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Резултати 2019
Replies: 0
Views: 1199

Резултати 2019

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ РЕЗУЛТАТИ от Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2019 В Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” участваха 188...
by admin
Mon May 20, 2019 1:35 am
Forum: Статут на конкурса
Topic: Статут на конкурса 2019
Replies: 0
Views: 757

Статут на конкурса 2019

ОБЩИНА РУСЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО С Т А Т У Т на Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2019 - В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература...
by admin
Thu Nov 15, 2018 6:17 pm
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Слово на председателя на журито 2018 г.
Replies: 0
Views: 370

Слово на председателя на журито 2018 г.

Скъпи участници в Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика "Стоян Михайловски" - Русе, 2018, Скъпи организатори на конкурса, членове на журито, учители и ръководители на литературни клубове, кръжоци и редколегии, драги майки и бащи, Уважаеми дами...
by admin
Sun Oct 21, 2018 6:07 pm
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Резултати 2018
Replies: 0
Views: 1068

Резултати 2018

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ РЕЗУЛТАТИ от Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2018 В Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” участваха 103...
by admin
Tue Jun 19, 2018 5:26 am
Forum: Статут на конкурса
Topic: Статут на конкурса 2018
Replies: 0
Views: 898

Статут на конкурса 2018

ОБЩИНА РУСЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО С Т А Т У Т на Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2018 - В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература...
by admin
Mon Nov 13, 2017 12:54 am
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Слово на председателя на журито 2017 г.
Replies: 0
Views: 687

Слово на председателя на журито 2017 г.

Скъпи участници в Десетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика "Стоян Михайловски", Русе 2017, Уважаеми дами и господа, За десети път град Русе дава възможност на много ученици от цяла България да изявят своите словесно-творчески възможности и талант в ед...
by admin
Sun Oct 22, 2017 9:07 am
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Резултати 2017
Replies: 0
Views: 1304

Резултати 2017

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ РЕЗУЛТАТИ от Десетия национален ученически конкурс за итературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2017 В Десетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” участваха 133 млади автор...
by admin
Wed Jun 21, 2017 4:25 am
Forum: Статут на конкурса
Topic: Статут на конкурса 2017
Replies: 0
Views: 1352

Статут на конкурса 2017

ОБЩИНА РУСЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО С Т А Т У Т на Десетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2017 - В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература и жу...
by admin
Thu Jan 05, 2017 9:20 pm
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Слово на председателя на журито 2016 г.
Replies: 0
Views: 772

Слово на председателя на журито 2016 г.

Скъпи участници в Деветия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика "Стоян Михайловски", Русе, 2016 г., Уважаеми дами и господа, Темата за свободата, образите на носителя на свободния човешки дух, който се бори да осъществи мечтите си, и на човека с "Хамл...