Правила

Моля спазвайте правилата, които са написани тук.
admin
Администратор
Posts: 40
Joined: Wed Jul 07, 2010 7:07 pm

Правила

Postby admin » Thu Jul 22, 2010 7:59 pm

Основни правила:

1. Форумът е място, където потребителите, по свое желание, могат да публикуват свои текстове в съответния раздел. Тези текстове са защитени от Закона за авторското право и сродните му права на нашата страна и не могат да бъдат копирани, редактирани, плагиатствани и разпространявани БЕЗ изричното съгласие на автора на съответния текст.

2. Форумът е място, където потребителите, по свое желание, могат да публикуват лична информация за себе си като имейл, пощенски адрес, личен и домашен телефон, сайт и снимка. Всеки, който реши да предоставя такава информация го прави на своя отговорност и със съзнанието, че Администраторите и собствениците на сайта и форума не могат да носят отговорност при неправомерно използване на предоставените данни.

3. Всеки потребител на този форум има неограничено право да изразява своето лично мнение, но само ако то не унижава по никакъв начин други потребители на религиозни, социални, расови и всякакви други личностни различия.

4. На този форум са забранени връзки към други конкурентни сайтове и състезания.

5. Забранено е публикуването на порнографски материали и такива уронващи достойнството на други потребители и външни лица на от религиозни, социални, расови и всякави други личностни особености.

6. Забранено е създаването на връзки към нелицензиран софтуер, музика и филми.

7. Всеки потребител е задължен да спазва тези правила, както и законите на Република България.

Със своето регистриране, всеки посетител автоматично се съгласява с тези правила. Собствениците си запазват правото да променят тези правила по всяко време и без предупреждение.

Правила за Администраторите:

1. Администраторите са задължени да спазват основните правила на форума, но и да следят за правилното им следване от останалите потребители.

2. Администраторите могат да назначават нови рангове по своя преценка и след подаване на молба от кандидат.

3. Администраторите могат по всяко време да променят всяка част от този форум и сайта, без да изискват съгласието на потребителите или да ги известяват.

4. Администраторите могат да налагат наказания на потребителите, които не спазват системно основните правила. Наказанията могат да са временно или постоянно ограничаване на достъпа до форума, а в изключително тежки случаи /публикувани порнографски материали или значителен обем нелицензиран софтуер/, Администраторите поемат задължението да се обърнат за съдействие към органите на МВР.

Правила на Модераторите:

1. Модераторите имат за задача да спазват основните правила, но и да съблюдават за спазвването им от другите потребители.

2. При засичане на нарушение, Модераторите с длъжни да уведомят Администраторите, за да поискат съвет и съдействие.

Всеки, които се регистрира в този форум декларира съгласието си с изложените дотук правила. Всички лица, навършили 14 години подлежат на наказателна отговорност за своите действия, както в реалното, така в кибер пространството.

За целите на описаните горе правила трябва да дефинираме някои понятия:
„Посетител” е всяко физическо лице, което зарежда страницата на форума от личен или служебен компютър, без да се регистрира и да предоставя идентифициращи данни.
„Потребител” е всяко юридическо лице, което зарежда страницата на форума от личен или служебен компютър като за целта се регистрира или се идентифицира с вече създадени потребителско име и парола.
„Администратор” са собствениците на този форум (или упълномощените от тях лица) и прилежащия към него сайт, които използват потребителско име и парола и осъществяват качествени промени във вида и оформлението на форума като за целта спазват етичните и морални норми, записани както в този правилник, така и в законодателството на Република България.
„Модератор” е всяко физическо или юридическо лице, което е подало молба за този ранг, получило е одобрение от Администраторите и в съответствие с етичните и морални норми, записани както в този правилник, така и в законодателството на Република България се е съгласило да съблюдава спазването на настоящия правилник във форума.