Статут на конкурса 2009

Прочетете статута на конкурса.
admin
Администратор
Posts: 40
Joined: Wed Jul 07, 2010 7:07 pm

Статут на конкурса 2009

Postby admin » Thu Jul 22, 2010 8:01 pm

СТАТУТ

на Третия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика “Стоян Михайловски” – РУСЕ`2009

В конкурса могат да участват ученици от 1 до 12 клас, които творят в областта на литературното творчество и журналистиката, а темата е свободна – по избор на младите творци


Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност.

КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА:

І. Литературно творчество –
А. Поезия
Б. Проза /разказ,приказка/

ІІ. Журналистика -
А. Колективна /ученически вестник,радио или телевизионно предаване/
Б. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр/

РЕГЛАМЕНТ:

А. За литературния раздел:

Право на участие имат всички ученици от 1 до 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа възрастова група – от I до IV клас
Втора възрастова група – от V до VII клас
Трета възрастова група – от VIII до XII клас

Възможно е участието и в двата жанра /поезия и проза/ с по едно авторско произведение, което не е награждавано в други конкурси, също така е възможно участието в двата раздела /литературно творчество и журналистика/

Изисквания към разказа и приказката: да бъдат до 2 /две/ печатни страници.
Всички произведения да бъдат в 2 /два/ екземпляра.

Б. За журналистическия раздел:

1.Колективно участие:

Право на участие имат ученически екипи, които издават ученически вестници, участват в електронните медии с ученически радио или телевизионни предавания, или подготвят такива в училище.

а/ Изисквания към вестниците: екипите могат да участват с периодични или тематични броеве на издавания от тях вестник /формат - без значение/.

Необходимо е да изпратят до 3 /три/ броя, както и информация за изданието: издател, редакционна колегия, адрес, телефон, име за връзка.

б/ Изисквания към радио и тв предаванията: задължително да са на електронен носител /CD или DVD/ в един екземпляр.

Радио и тв предаванията да са с продължителност до 15 /петнадесет/ минути.

2.Индивидуално участие:

Право на участие имат всички ученици от 5 до 12 клас, разделени в две възрастови групи:

Първа възрастова група – от V до VІІ клас
Втора възрастова група – от VІІІ до ХІІ клас

Всеки млад журналист може да участва със свои журналистически материали /по един в отделен жанр, но не в повече от три жанра/.

Материалите да са до две печатни страници, а радио и тв материалите да не надвишават 3 /три/ минути, да бъдат на електронен носител /CD или DVD/, придружени с данните на автора на хартиен носител.
Участниците може да не са членове на клубове или редакционни колегии, а да се занимават самостоятелно със журналистика.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВАТА РАЗДЕЛА:

1. След всяко конкурсно произведение трябва да има следната информация: име и фамилия, дата на раждане на автора, клас, училище, читалище, клуб, извънучилищно звено и др., селище, точен адрес, телефон за връзка.

2. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби най-късно до 20 март 2009 година на адрес:

Общински детски център за култура и изкуство
гр. Русе 7005, кв. “Здравец”, ул.” Околчица” 9
За Трети национален конкурс “Стоян Михайловски”

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

1. Журито ще класира изпратените творби най-късно до 10 април, а организаторите ще уведомят класираните автори и колективи, които ще присъстват на заключителния етап и награждаването, до 15 април. Списък с наградените ще бъде публикуван в интернет страницата на конкурса http://mihailovski.ekip101.com

2. Заключителният етап на Третия национален конкурс “Стоян Михайловски” и награждаването ще се състоят в гр. Русе на 25 и 26 април /събота и неделя/ с творчески работилници и церемония по връчване на наградите.

3. Командировките са за сметка на участниците, като организаторите поемат ангажимент да резервират нощувки в общежитие или хотел след заявка от участниците.

4. Ще бъдат раздадени грамоти и материални награди /плакети и пластики/ в двата раздела - по жанрове и възрастови групи.

Ще бъде връчена и ГОЛЯМАТА награда – статуетка “Стоян Михайловски” /по една индивидуална в двата раздела – за литературно творчество и за журналистика, и една – за творчески екип/.
По преценка на журито могат да бъдат учредени и специални награди.

За справка и допълнителна информация:
Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе
Тел./Факс: 082/845 471 – Директор и Организатори
e-mail: obdcki@abv.bg