Search found 40 matches

by admin
Thu Oct 21, 2021 3:45 am
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Резултати 2021
Replies: 0
Views: 160

Резултати 2021

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ РЕЗУЛТАТИ от Четиринадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2021 В Четиринадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” участва...
by admin
Wed Aug 04, 2021 7:25 pm
Forum: Статут на конкурса
Topic: Статут на конкурса 2021
Replies: 0
Views: 926

Статут на конкурса 2021

ОБЩИНА РУСЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ" С Т А Т У Т ХІV Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2021 - В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в обла...
by admin
Sun Oct 25, 2020 9:15 am
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Резултати 2020
Replies: 0
Views: 3123

Резултати 2020

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ РЕЗУЛТАТИ от Тринадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2020 В Тринадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” участваха 254...
by admin
Wed Jun 10, 2020 7:21 pm
Forum: Статут на конкурса
Topic: Статут на конкурса 2020
Replies: 0
Views: 3485

Статут на конкурса 2020

ОБЩИНА РУСЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ С Т А Т У Т на ХІІІ Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2020 - В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в облас...
by admin
Sun Nov 10, 2019 10:42 pm
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Слово на председателя на журито 2019 г.
Replies: 0
Views: 1896

Слово на председателя на журито 2019 г.

Скъпи участници в Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика "Стоян Михайловски" - Русе, 2019, Скъпи организатори на конкурса, членове на журито, учители и ръководители на литературни клубове, кръжоци и редколегии, Драги майки и бащи, Уважаеми дами...
by admin
Fri Oct 25, 2019 5:17 am
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Резултати 2019
Replies: 0
Views: 3707

Резултати 2019

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ РЕЗУЛТАТИ от Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2019 В Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” участваха 188...
by admin
Mon May 20, 2019 1:35 am
Forum: Статут на конкурса
Topic: Статут на конкурса 2019
Replies: 0
Views: 2632

Статут на конкурса 2019

ОБЩИНА РУСЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО С Т А Т У Т на Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2019 - В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература...
by admin
Thu Nov 15, 2018 6:17 pm
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Слово на председателя на журито 2018 г.
Replies: 0
Views: 1889

Слово на председателя на журито 2018 г.

Скъпи участници в Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика "Стоян Михайловски" - Русе, 2018, Скъпи организатори на конкурса, членове на журито, учители и ръководители на литературни клубове, кръжоци и редколегии, драги майки и бащи, Уважаеми дами...
by admin
Sun Oct 21, 2018 6:07 pm
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Резултати 2018
Replies: 0
Views: 2856

Резултати 2018

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ РЕЗУЛТАТИ от Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2018 В Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” участваха 103...
by admin
Tue Jun 19, 2018 5:26 am
Forum: Статут на конкурса
Topic: Статут на конкурса 2018
Replies: 0
Views: 2575

Статут на конкурса 2018

ОБЩИНА РУСЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО С Т А Т У Т на Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2018 - В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература...