Search found 38 matches

by admin
Sun Oct 25, 2020 9:15 am
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Резултати 2020
Replies: 0
Views: 2903

Резултати 2020

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ РЕЗУЛТАТИ от Тринадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2020 В Тринадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” участваха 254...
by admin
Wed Jun 10, 2020 7:21 pm
Forum: Статут на конкурса
Topic: Статут на конкурса 2020
Replies: 0
Views: 3384

Статут на конкурса 2020

ОБЩИНА РУСЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ С Т А Т У Т на ХІІІ Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2020 - В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в облас...
by admin
Sun Nov 10, 2019 10:42 pm
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Слово на председателя на журито 2019 г.
Replies: 0
Views: 1819

Слово на председателя на журито 2019 г.

Скъпи участници в Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика "Стоян Михайловски" - Русе, 2019, Скъпи организатори на конкурса, членове на журито, учители и ръководители на литературни клубове, кръжоци и редколегии, Драги майки и бащи, Уважаеми дами...
by admin
Fri Oct 25, 2019 5:17 am
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Резултати 2019
Replies: 0
Views: 3578

Резултати 2019

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ РЕЗУЛТАТИ от Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2019 В Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” участваха 188...
by admin
Mon May 20, 2019 1:35 am
Forum: Статут на конкурса
Topic: Статут на конкурса 2019
Replies: 0
Views: 2553

Статут на конкурса 2019

ОБЩИНА РУСЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО С Т А Т У Т на Дванадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2019 - В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература...
by admin
Thu Nov 15, 2018 6:17 pm
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Слово на председателя на журито 2018 г.
Replies: 0
Views: 1808

Слово на председателя на журито 2018 г.

Скъпи участници в Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика "Стоян Михайловски" - Русе, 2018, Скъпи организатори на конкурса, членове на журито, учители и ръководители на литературни клубове, кръжоци и редколегии, драги майки и бащи, Уважаеми дами...
by admin
Sun Oct 21, 2018 6:07 pm
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Резултати 2018
Replies: 0
Views: 2753

Резултати 2018

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ РЕЗУЛТАТИ от Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2018 В Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” участваха 103...
by admin
Tue Jun 19, 2018 5:26 am
Forum: Статут на конкурса
Topic: Статут на конкурса 2018
Replies: 0
Views: 2495

Статут на конкурса 2018

ОБЩИНА РУСЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО С Т А Т У Т на Единадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2018 - В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература...
by admin
Mon Nov 13, 2017 12:54 am
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Слово на председателя на журито 2017 г.
Replies: 0
Views: 2136

Слово на председателя на журито 2017 г.

Скъпи участници в Десетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика "Стоян Михайловски", Русе 2017, Уважаеми дами и господа, За десети път град Русе дава възможност на много ученици от цяла България да изявят своите словесно-творчески възможности и талант в ед...
by admin
Sun Oct 22, 2017 9:07 am
Forum: Резултати от конкурса
Topic: Резултати 2017
Replies: 0
Views: 2930

Резултати 2017

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ РЕЗУЛТАТИ от Десетия национален ученически конкурс за итературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2017 В Десетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” участваха 133 млади автор...