Слово на председателя на журито 2014 г.

Прочетете резултатите от конкурса.
admin
Администратор
Posts: 38
Joined: Wed Jul 07, 2010 7:07 pm

Слово на председателя на журито 2014 г.

Postby admin » Sat Aug 29, 2015 7:32 pm

Скъпи участници в Седмия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика "Стоян Михайловски" – Русе`2014,

Скъпи учители и ръководители на литературни клубове, кръжоци и редколегии,

Драги майки и бащи,

Уважаеми дами и господа,


Днес е свят ден за България - Денят на народните будители! Честит празник! Свят е този ден, защото въпреки нашето нерадостно битие и дълбоките ни душевни рани ние и днес празнуваме будността на личността като условие за нейната бъдност във времето. А това означава, че в най-съкровената си същност, дълбоко в себе си ние сме народ "чист и неразвален", както ни определя един от будителите - Любен Каравелов.

Мисля, че в официалността на празника ние изгубваме действителния смисъл на будителството, като непрекъснато преживяваме неговата значимост с оглед на опозицията "будители - пробуждани". Ако един народ се нуждае постоянно да бъде събуждан за пълноценен и достоен живот, той е обречен да изчезне от лицето на земята!!!

Напротив!!! На всеки Първи ноември ние оглеждаме собствената си будност в избраниците на нашия народностен дух от стародавни времена до днес, защото будността е дълбоко лично състояние на Аза, която го прави бъден. Будителят пред нас и до нас - преди, сега и в бъдеще - е като огледало, в което аз се оглеждам като буден - съзнателно или подсъзнателно, и се съизмервам със собствената си сила, вкоренен в чернозема на моята народностна култура и захранван от живителните сокове на безройните примери за достойнство и чест на предците ми в техния многовековен път из дебрите на Голямата история. Ако не беше така, щяхме ли днес да стоим всички ние в тази зала и да споделяме себе като дух и душевност, издигнати над грубата материалност и меркантилност, над пошлостта и посредствеността, над омразата и агресивността, които разяждат като проказа ежедневието ни. Помислете колко народи на нашия хал биха си позволили и си позволяват този лукс!!! Нима духовно заспалият може да се врича така всеотдайно и безкористно в словесата на Доброто, на Красотата и Истината.

А ние, заедно с нашите деца и внуци сега сме тук, при себе си, в храма на нашата душевност, съграден от самите нас, от ума и сърцата ни, от уникалната ни чувствителност. И този храм е озарен от светлината на духа ни буден!!!

Друг е въпросът, че и до днес все още не умеем да живеем в сегашността си и затова битието ни е повече битие на провали, отколкото на възходи, че все още не сме способни да намерим за самите нас държавата си, която преди много години изгубихме без осъзнато и до сега чувство за лична вина!!!

Тазгодишният конкурс се проведе по конкретно зададени теми: "Приятел в нужда се познава" и "Доброволчеството - кауза и мисия".

Образно-естетическата и публицистичната интерпретация на тези теми от учениците, които участваха в конкурса, беше осъществена по различен начин, от различни гледни точки и с по-голям или с по-малък успех, което е напълно естествено. Отличените вече са известни и след малко ще бъдат връчени наградите.

В представените и най-вече в наградените текстове и материали е характерен стремежът на авторите да отразят и приятелството, и доброволчеството в тяхната многоаспектност и хуманна значимост. В много от литературните творби се наблюдава свежа образност, неподправена емоционалност, ярко въображение и интересна творческа мисъл. В журналистическите текстове се откроява честно заявената гражданска позиция и умението да се активира публицистичният нерв на словото. Ще спра с оценъчната си характеристика дотук, като използвам думите на Хораций: "Страхувам се от евтини похвали, прикрити с овча кожа".

От името на цялото жури пожелавам на младите участници в конкурса: Пишете, пишете, пишете, като непрекъснато се стремите към съвършество - нашата литература и журналистика имат дълбока потребност от талантливо, искрено, честно, смело и почтено слово!!!

За нас, по-възрастните, които сме близо до вас, е скъпа радостта от вашата будност и бъдност на достойни, талантливи и достолепни хора.

На добър час!
Руси Русев


* Слово на председателя на журито на церемонията по награждаването на победителите на конкурса