Пулсът на думите - 1. изд.

Сборник творби на ученици, наградени във Втория национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика
"Стоян Михайловски" - Русе 2008

[ Сваляне ]