2014 (5)

Седми национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” - Русе`2014