Снимки от конкурса - 2014 г.

Седми национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика "Стоян Михайловски" - Русе 2014

Церемония по награждаването
/1 ноември 2014 г./
зала „Европа”, театрален комплекс „Доходно здание” - Русе