2017 (5)

Десети национален ученически конкурс за итературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” - Русе`2017