2008 (5)

Втори национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика “Стоян Михайловски” - Русе`2008