Резултати - 2008 г.

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО-РУСЕ

РЕЗУЛТАТИ
от Втория национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика “Стоян Михайловски”- Русе`2008

Във Втория национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика “Стоян Михайловски” участваха 316 млади автори от цялата страна с 434 творби и 21 колективи /екипи на вестници, тв и радиопредавания.

Съгласно статута на конкурса всички творби, получени с клеймо на изпращане 16 април, бяха обработени /разпределени по възрастови групи и раздели и записани под номер в специален дневник/, след което бяха дадени за оценяване на петчленно жури в състав:
председател:
доцент д-р Руси Русев, преподавател в РУ”Ангел Кънчев”
и членове:
Нели Пигулева - поетеса, редактор във вестник ”Утро” /Русе/
Стоянка Живкова - преподавател по български език и литература
Пламен Абаджиев - издател, писател, управител на издателска къща ”Парнас” /Русе/
Силви Стефанов - журналист, кореспондент на тв ”Европа” и ББТ

Всеки член на журито, независимо един от друг, прегледа, оцени и номинира най-добрите творби по възрасти, раздели и жанрове. На 25 април се проведе общо заседание на журито, на което бяха обсъдени за награди номинираните творби на младите автори.

Журито се обедини около идеята:
1. Произведенията на малките творци от 1 до 7 клас в раздел “Литературно творчество” - поезия и проза /І и ІІ възрастова група/, и в раздел “Журналистика” до 7 клас /І възрастова група/ - отличени от журито като най-добри, да бъдат наградени без класация.
2. Класиране да се извърши само в голямата възрастова група /8-12 клас/ в двата раздела и между колективните участници.

Раздел “Литературно творчество”
І възрастова група /1-4 клас/
ПОЕЗИЯ
/списъкът е утвърден по реда на обсъждане и гласуване/

1. Петромира Георгиева – Русе, литературен клуб при читалище”Христо Ботев”
2. Вартан Алексанян – Шумен, литературен клуб при ОДК
3. Йордан Кънев – с.Айдемир, област Силистра, ОУ”Иван Вазов”
4. Никола Йорданов – Русе, клуб ”Приятели на книгата”при ОбДЦКИ
5. Мартина Друмева – Сливен, Обединена школа по изкуствата
6. Благовест Димитров – Русе, клуб ”Приятели на книгата”при ОбДЦКИ
7. Асен Петров – Варна, литературен клуб при ОДК
8. Виктор Иванов – Русе, клуб ”Приятели на книгата”при ОбДЦКИ
9. Елизабет Цвяткова - Русе, клуб ”Приятели на книгата”при ОбДЦКИ
10. Вероника Петрова - Русе, клуб ”Приятели на книгата”при ОбДЦКИ
11. Тина Поох – Варна, литературен клуб при ОДК

ПРОЗА

1. Ния Красимирова – Шумен, литературен клуб при ОДК
2. Христина Иванова - Шумен, литературен клуб при ОДК
3. Дария Кестебекова – Русе, литературен клуб ”Слово” при ОбДЦКИ
4. Валентин Сяров – Русе, клуб ”Приятели на книгата”при ОбДЦКИ
5. Велина Димитрова – Варна, литературен клуб при ОДК
6. Белла Веселинова – Русе, клуб ”Приятели на книгата”при ОбДЦКИ
7. Магдалена Тодорова – Варна, литературен клуб при ОДК
8. Йоана-Калина Атанасова - Варна, литературен клуб при ОДК
9. Веселина Пеева – Варна, литературен клуб при ОДК
10. Мелин Емин – Шумен, литературен клуб при ОДК

ІІ възрастова група /5-7 клас/
ПОЕЗИЯ

1. Кристияна Георгиева - Велики Преслав, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”
2. Кристияна Тошкова - Шумен, литературен клуб при ОДК
3. Десислава Руменова - Шумен, литературен клуб при ОДК
4. Даниел Николаев - с.Стража, област Търговище, литературен клуб при НЧ “Развитие”
5. Радостина Тончева – Русе, ОУ ”Алеко Константинов”
6. Михаел Йорданов – Русе, НУИ ”Проф.Веселин Стоянов”

ПРОЗА

1. Даниел Йорданов – Перник, литературна школа “Пегас”
2. Хрипси Гарабедян – Сливен, Обединена школа по изкуствата
3. Лъчезар Фотев – Казанлък
4. Дамяна Иванова - с.Пиргово, област Русе, ОУ”П.К.Яворов”
5. Славена Саранджева – Сливен, Обединена школа по изкуствата

раздел “журналистика”

І възрастова група /5-7 клас/

1. Деница Асенова – Шумен, ОДК /за коментар/
2. Станимира Вълева – Сливен, ОШИ /за фейлетон/
3. Валери Змеев – Тутракан, СОУ”Христо Ботев” /за интервю/
4. Ванеса Ванева – Русе, клуб”Слово”при ОбДЦКИ /за есе/
5. Велизар Ангелов – Русе, клуб”Журналистика”при ОбДЦКИ /за есе/
6. Габриела Великова – Шумен, ОДК /за коментар/
7. Теодора Георгиева – Русе, клуб”Слово” при ОбДЦКИ /за есе/
8. Дилян Димитров – Търговище, ЦМДИ /за есе/
9. Марина Иванова – Русе, клуб”Журналистика” при ОбДЦКИ /за есе/

раздел “Литературно творчество” - поезия и проза

ІІІ група /8-12 клас/
ПОЕЗИЯ

І награда
Пролет Дечева – Ямбол
Дамяна Радионова – Русе, МГ”Баба Тонка”

ІІ награда
Петя Косева – Шумен
Александър Стойков – Тутракан

ІІІ награда
Златомира Кулчева - Горна Оряховица
Деница Михайлова – Перник

поощрение
Полина Димова - Добрич
Натали Калчовска - Търговище
Мила Михайлова - Велико Търново

ПРОЗА

І награда
Даниела Ковачева – Велико Търново

ІІ награда
Катерина Георгиева – Велико Търново

ІІІ награда
Димитринка Станчева – Велико Търново

поощрение
Никол Тодорова – Силистра

раздел “Журналистика” - индивидуално участие

за ЕСЕ

І награда
София Йотова - Плевен

ІІ награда
Йолина Гецова – Русе, СОУ”Христо Ботев”

ІІІ награда
Дарин Димитров – Велико Търново


за РЕПОРТАЖ

І награда
не се присъжда

ІІ награда
Полина Цанева - Търговище

ІІІ награда
Боряна Цветкова – Велико Търново


за РАДИОРЕПОРТАЖ

І награда
не се присъжда

ІІ награда
Симона Маринова - гр.Мартен

ІІІ награда не се присъжда

за ТВ РЕПОРТАЖ

І награда
Валентина Добрева - Варна

ІІ и ІІІ награда не се присъждат


за КОМЕНТАР

І награда
Александър Димитров – Русе, клуб”Журналистика” при ОбДЦКИ

ІІ награда
Борислава Йорданова – Стара Загора

ІІІ награда не се присъжда


за РАДИОКОМЕНТАР

І награда
Надя Дянкова – Добрич

ІІ и ІІІ награда не се присъждат


за ФЕЙЛЕТОН

І награда
не се присъжда

ІІ награда
Христо Станчев – Русе

ІІІ награда не се присъжда


за ПАМФЛЕТ

І награда
Силвия Никлева - Стара Загора

ІІ и ІІІ награда не се присъждат


за ИНТЕРВЮ

І награда
Траяна Велева – Велико Търново

ІІ и ІІІ награда не се присъждат


за ТВ ИНТЕРВЮ

І награда
Петилина Петрова – Варна

ІІ и ІІІ награда не се присъждат


за ДОКУМЕНТАЛЕН РАЗКАЗ

Габриела Димкова – Шумен


раздел “Журналистика “- колективно участие

вестници

І награда
”Дайджест” - Велико Търново

ІІ награда
”Свободна зона” - Стара Загора

ІІІ награда
”Елит” - Силистра

поощрение
”Сладкодумниче” - Ловеч
“Свободен час! Ура!” - Полски Тръмбеш
“Ключ” - Добрич
“Алеко” - Русе
“Свободен час” - Русе

радиопредаване

І награда
Екип от хуманитарна гимназия ”Св.Св.Кирил и Методий” - Велико Търново

тв предаване

І награда
Екип от клуб ”Журналистика” при ОДК-Варна

Обща специална награда получават двата екипа от СОУ”Димчо Дебелянов”–Белене,
за издаване на два вестника – “Междучасие” и “Класна стая”

Специална награда получава литературно списание “Любословие”
ученически екип от гимназията с преподаване на западни езици “Захарий Стоянов” - Сливен

Специална награда за цялостно творчество получава екипът на вестник “Екип 101”, издаван от клуб “Журналистика” при ОбДЦКИ

Специални награди –индивидуални
- Мила Божкова – Варна,
за много добро представяне в прозата и поезията
- Анна Иванова – Русе,
за много добро представяне в поезията и прозата
- Георги Иванов – Русе,
много добро представяне в два журналистически жанра

Голямата награда - статуетка “Стоян Михайловски”
екип на тв предаване от клуб”Медии“ при ОДК”Ние, врабчетата” – Монтана,
- колективно

Голямата награда - статуетка “Стоян Михайловски”
Кристина Никова – Русе,
за отлично представяне в двата раздела - литературно творчество и журналистика

Голямата награда - статуетка “Стоян Михайловски”
Кирил Божичков - с.Драгичево, област Перник,
за отлично представяне в двата жанра - поезия и проза


ПРОГРАМА НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ТЪРЖЕСТВА
“Стоян Михайловски” – Русе, 10-11 май 2008 година

10 май /събота/

16-18 часа - театрален комплекс “Доходно здание”
Литературно и журналистическо ателиета
Опознаване на младите творци и творческите екипи

20 часа – хотел “Чарлино”
Вечер на приятелството
10 години клуб”Журналистика” при ОбДЦКИ-Русе

11 май /неделя/

11 часа – голяма зала на театрален комплекс “Доходно здание”
Тържествена церемония за връчване на наградите и концерт

Заявки за участие и информация
тел.082/845 471- директор на ОбДЦКИ-Русе
моб.0897 272 449 – Русева, организатор