Статут на конкурса - 2008 г.

СТАТУТ:

на Втори национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика “Стоян Михайловски” – РУСЕ`2008

В конкурса могат да участват ученици от 1 до 12 клас, които творят в областта на литературното творчество и журналистиката, а темата е свободна – по избор на младите творци.

Цели:
Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност.

КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА

І. Литературно творчество –
А. Поезия
Б. Проза /разказ,приказка/

ІІ. Журналистика –
А. Колективна /ученически вестник,радио или телевизионно предаване/
Б. Индивидуална /есе, репортаж, интервю, коментар и фейлетон/

ІІІ. Регламент за литературния раздел:

Право на участие имат всички ученици от 1 до 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа възрастова група – от I до IV клас
Втора възрастова група – от V до VII клас
Трета възрастова група – от VIII до XII клас

Възможно е участието и в двата жанра /поезия и проза/ с по едно авторско произведение, което не е награждавано в други конкурси, също така е възможно участието в двата раздела /литературно творчество и журналистика/
Изисквания към разказа и приказката: да бъдат до 2 /две/ печатни страници.
Всички произведения да бъдат в 2 /два/ екземпляра.

ІV.Регламент за журналистическия раздел:

1.Колективно участие:
Право на участие имат ученически екипи,които издават ученически вестници, участват в електронните медии с ученически радио- или телевизионни предавания, или подготвят такива в училище.
а/ Изисквания към вестниците: екипите могат да участват с един редови или един тематичен брой на издавания от тях вестник /формат - без значение/.
Необходимо е да изпратят 3 /три/ екземпляра от броя, както и информация за изданието: издател, редакционна колегия, адрес, телефон, име за връзка.
б/ Изисквания към радио и тв предаванията: задължително да са на електронен носител /CD, DVD, аудио или видеокасета/ в един екземпляр, придружени със сценария на хартиен носител /в един екземпляр/.
Радио и тв предаванията да са с продължителност до 15 минути.

2.Индивидуално участие:
Право на участие имат всички ученици от 5 до 12 клас, разделени в две възрастови групи:

Първа възрастова група – от V до VІІ клас
Втора възрастова група – от VІІІ до ХІІ клас

Всеки млад журналист може да участва със свои журналистически материали /по един в отделен жанр, но не в повече от три жанра/.

Материалите да са до две печатни страници, а радио и тв материалите да не надвишават 3 /три/ минути, да бъдат на електронен носител /диск или касета/, придружени и на хартиен носител с данните на автора.
Участниците може да не са членове на клубове или редакционни колегии, а да се занимават самостоятелно със журналистика.

V. Общи условия за участниците в двата раздела:

1. След всяко конкурсно произведение трябва да има следната информация: име и фамилия, дата на раждане на автора, клас, училище, читалище, клуб, извънучилищно звено и др., селище, точен адрес, телефон за връзка.
2. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби най-късно до 16 април 2008 година на адрес:

Общински детски център за култура и изкуство
гр. Русе 7005, кв. “Здравец”, ул.” Околчица” 9
За Втори национален конкурс “Стоян Михайловски”

VІ. Класиране и награди

1. Журито ще класира изпратените творби най-късно до 26 април 2008 г., а организаторите ще уведомят номинираните автори и колективи, които ще присъстват на заключителния етап и награждаването, най-късно до 30 април.
2. Заключителният етап на Втория национален конкурс “Стоян Михайловски” и награждаването ще се състоят в гр. Русе на 10 и 11 май 2008 г. / събота и неделя/ със специална програма и тържествена церемония по връчване на наградите.
3. Командировките са за сметка на участниците, като организаторите поемат ангажимент да резервират нощувки в общежитие или хотел след заявка от участниците.
4. Ще бъдат раздадени грамоти и материални награди /плакети и пластики/ в двата раздела - по жанрове и възрастови групи.

Ще бъде връчена и ГОЛЯМАТА награда – статуетка “Стоян Михайловски” /по една в двата раздела – литературно творчество и журналистика/.

По преценка на журито могат да бъдат учредени и специални награди.

За справка и допълнителна информация:
Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе
Тел./Факс: 082/845 471 – Директор и Организатори