Снимки от конкурса - 2017 г.

Десети национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” - Русе 2017

Церемония по награждаването 
/28 октомври 2017 г./
зала "Европа", театрален комплекс "Доходно здание" - Русе