Пулсът на думите - 2. изд.

Сборник с творби на ученици, наградени в националния ученически конкурс за литературно творчество и журналистика
„Стоян Михайловски“ от 2009 до 2019 г.

[ Сваляне ]