Резултати - 2023 г.

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ

РЕЗУЛТАТИ

от Шестнадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”- Русе`2023

В Шестнадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” участваха 93 млади автори от цялата страна със 104 творби и 2 журналистически екипа.

Съгласно статута на конкурса всички литературни произведения и журналистически материали, изпратени до 29 септември 2023 г., бяха обработени /разпределени по възрастови групи и раздели и записани под номер в специален дневник/, след което бяха дадени за оценяване на жури с председател Нели Пигулева, поетеса, преводач и редактор.

На 11 октомври 2023 г. в заключително заседание журито излъчи младите творци, номинирани в шестнадесетото издание на конкурса - по раздели и възрастови групи:

Раздел „Литературно творчество”

І възрастова група /до IV клас/

ПОЕЗИЯ

І награда

Никол Галина – Школа „Журналисти“ към ЦПЛР-ОДК, Велинград
Катя Илиева – НУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Зимница, общ. Мъглиж

ІІ награда

Илияна Галина - Школа „Журналисти“ към ЦПЛР-ОДК, Велинград
Йоана Златарева - Школа „Журналисти“ към ЦПЛР-ОДК, Велинград

ІІІ награда

Стив Стефанов - НУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Зимница, общ. Мъглиж

поощрение

не се присъжда

ПРОЗА

І награда

Поля Лалева – Клуб „Светлини сред сенките“ към ОДК „Св. Иван Рилски“, Казанлък

ІІ награда

Рая Мутафчиева - Клуб „Светлини сред сенките“ към ОДК „Св. Иван Рилски“, Казанлък

ІІІ награда

Дария Пишотова - Школа „Журналисти“ към ЦПЛР-ОДК, Велинград

поощрение

не се присъжда

ІІ възрастова група /V-VII клас/

ПОЕЗИЯ

І награда

Аделина Стоянова – ЛК „Касталия“ към ЦПЛР-ОДК, Варна

ІI награда

Диан Драгнев - Клуб „Светлини сред сенките“ към ОДК „Св. Иван Рилски“, Казанлък
Радослава Георгиева – Клуб „Млад PR, журналист и фотограф“ към СУ „Н. Й. Вапцаров“, Царево

ІІІ награда

Радослав Карауланов - ЛК „Касталия“ към ЦПЛР-ОДК, Варна
Фая Гератлиева - Клуб „Светлини сред сенките“ към ОДК „Св. Иван Рилски“, Казанлък

поощрение

Габриела Стоянова - Клуб „Млад PR, журналист и фотограф“ към СУ „Н. Й. Вапцаров“, Царево
Симеон Петров - Клуб „Млад PR, журналист и фотограф“ към СУ „Н. Й. Вапцаров“, Царево

ПРОЗА

І награда

Емили Бохосян – Клуб по творческо писане „Слово“ към Възрожденско читалище „Зора 1866“, Русе
Константин Динков – Клуб „КАРАВЕЛОВчета“ към ОУ „Любен Каравелов“, Бургас

ІІ награда

Марияна Петрова – ОУ „Неофит Рилски“, с. Копривец, област Русе
Боян Павлов - Клуб по творческо писане „Слово“ към Възрожденско читалище „Зора 1866“, Русе

ІІІ награда

Димитър Петков – СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново

поощрение

Венелин Георгиев – МГ „Гео Милев“, Плевен
Калина Павлова - Клуб по творческо писане „Слово“ към Възрожденско читалище „Зора 1866“, Русе
Зара Мирчева – ОУ „Димитър Благоев“, Велико Търново

ІІI възрастова група /VIII-XII клас/

ПОЕЗИЯ

І награда

Велин Пожарски – 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, София
Симеон Иванов - ЛК „Касталия“ към ЦПЛР-ОДК, Варна

ІІ награда

Адрияна Вашева - ЛК „Касталия“ към ЦПЛР-ОДК, Варна
Калина Николова – ПГПЗЕ „Захари Стоянов“, Сливен

ІІІ награда

Елена Георгиева – ПГРЕ „Г. С. Раковски“, Бургас

поощрение

не се присъжда

ПРОЗА

І награда

Геновева Трифонова - Клуб „Светлини сред сенките“ към ОДК „Св. Иван Рилски“, Казанлък
Славея Минчева - ЛК „Касталия“ към ЦПЛР-ОДК, Варна

ІІ награда

Юлия Тодорова - ЛК „Касталия“ към ЦПЛР-ОДК, Варна
Дорина Дюлгерова - ЛК „Касталия“ към ЦПЛР-ОДК, Варна

ІІІ награда

Елена Иванова – ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, Велико Търново
Симона Василева – ППМГ „Добри Чинтулов“, Сливен
Ния Дукатска – СУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“, Русе

поощрение

Виктория Танева - 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, София
Сава Георгиев - ЛК „Касталия“ при ЦПЛР-ОДК, Варна

Раздел “Журналистика”

ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ

І възрастова група /до V-VII клас/ - I, II и III награда - не се присъждат

ІІ възрастова група /VIII-XII клас/

І награда

Дефне Риза - Журналистически клуб „Славейков“ при СУ „П. Р. Славейков“, Кърджали

ІІ награда

Йордан Доневски - СУ „Христо Ботев“, Русе
Елина Генова – ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново

ІІІ награда

Емилия Карамфилова - Журналистически клуб „Славейков“ при СУ „П. Р. Славейков“, Кърджали
Сияна Хаджиева -  Журналистически клуб „Славейков“ при СУ „П. Р. Славейков“, Кърджали

КОЛЕКТИВНО УЧАСТИЕ - I, II и III награда - не се присъждат

Специална награда в раздел „Журналистика“ получава екипът Филип Чиков, Филип Фролошки, Ирена Петрова, Любомира Димова и Илина Валентинова с ръководител Александър Иванов към Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, Варна, за ученическия подкаст „Ученически глас“

Специална награда - за впечатляваща идея и художествена интерпретация в раздел „Литературно творчество“, получава получава Моника Атанасова от ЛК „Касталия“ при ЦПЛР - ОДК – град Варна

Специална награда на журито за най-малък участник, получава Дария Илиева от Клуб по творческо писане „Слово“ към Възрожденско читалище „Зора 1866“, Русе

Голямата награда - статуетка „Стоян Михайловски” и парична премия от Фондация „Русе – град на свободния дух“ за литературно творчество, получава Елена Атанасова от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе

Голямата награда - статуетка „Стоян Михайловски” за журналистика, не се присъжда