Снимки от конкурса - 2010 г.

Четвърти национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика "Стоян Михайловски" - Русе 2010

Церемония по награждаването
/31 октомври 2010 г., Пленарна зала на Община Русе/

Празнуват наградените в конкурса

Празнуват наградените в конкурса в градовете Велико Търново, Бургас, Пловдив и Монтана