Снимки от конкурса - 2015 г.

Осми национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика "Стоян Михайловски" - Русе 2015

Церемония по награждаването
/31 октомври 2015 г./
зала "Европа", театрален комплекс "Доходно здание" - Русе