Статут на конкурса - 2010 г.

СТАТУТ

на Четвъртия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2010

В конкурса могат да участват ученици от II до XII клас, които творят в областта на литературното творчество и журналистиката, а темата е свободна – по избор на младите творци

Цели:
Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност.

КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА:

І. Литературно творчество –
А. Поезия
Б. Проза /разказ,приказка/
Литературни есета няма да се разглеждат от журито.

ІІ. Журналистика -
А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр/
Б. Колективна /ученически вестник, радио или телевизионно предаване/

РЕГЛАМЕНТ:

А. За раздел литература:

Право на участие имат всички ученици от 2 до 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – до IV клас
Втора група – от V до VII клас
Трета група – от VIII до XII клас

Възможно е участието и в двата жанра /поезия и проза/, както и в двата раздела /литературно творчество и журналистика/ с по ЕДНО авторско произведение, което не е награждавано в други конкурси.

Изисквания към разказа и приказката: да бъдат до 2 /две/ печатни страници.

Б. За журналистическия раздел:

1. Индивидуално участие:

Право на участие имат всички ученици от II до XXII клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – до IV клас
Втора група – от V до VII клас
Трета група – от VIII до XII клас

Всеки млад автор може да участва с по ЕДИН материали в най-много ДВА журналистически жанра /примерно: интервю и коментар, есе и репортаж, фейлетон и есе и т.н./.

Материалите може да са публикувани/излъчени, но не и награждавани в конкурси да са до две печатни страници, а радио и тв материалите да не надвишават 3 /три/ минути, да бъдат на електронен носител /CD или DVD/, придружени с текста и данните на автора на хартиен носител.

2. Колективно участие:

Право на участие имат ученически екипи, които издават ученически вестници, участват в електронните медии с ученически радио или телевизионни предавания/рубрики, или подготвят такива в училище.

а/ Изисквания към вестниците: екипите могат да участват с периодични или тематични броеве на издавания от тях вестник /формат - без значение/.

За участие в конкурса е необходимо да изпратят 3 /три/ различни броя, издадени през 2010 г., както и информация за изданието: издател, редакционна колегия, адрес, телефон, име за връзка.

б/ Изисквания към радио и тв предаванията: да са с продължителност до 15 /петнадесет/ минути.

Радио и тв предаванията да са на електронен носител /CD или DVD/, придружени със сценарий на хартиен носител.

Под колективно предаване се смята наличието на повече от един материал, свързани в рубрика или предаване с участието на екип най-малко от двама души /примерно: водещ и репортер/и/, репортер и оператор и т.н./.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВАТА РАЗДЕЛА:

1. След всяко конкурсно произведение трябва да има следната информация:
име и фамилия, дата на раждане на автора, клас, училище, читалище, клуб, извънучилищно звено и др., селище, точен адрес, електронна поща, телефон за връзка /за индивидуалните участници/, адрес на редакцията, телефон за връзка и/или електронна поща /за колективните участници/.

2. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби най-късно до [b]30 септември 2010 г. на АДРЕС:[/b]

Общински детски център за култура и изкуство
гр. Русе 7005, кв. “Здравец”, ул.” Околчица” 9
За Четвъртия национален конкурс “Стоян Михайловски”

и по интернет на адрес: [email protected]
За допълнителна информация: тел./082/845 471.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

1. Журито ще класира изпратените творби най-късно до 12 октомври, а организаторите ще уведомят класираните автори и колективи до 15 октомври. Списък с наградените ще бъде публикуван в интернет страницата на конкурса http://mihailovski.ekip101.com

2. Заключителният етап на Четвъртия национален конкурс “Стоян Михайловски” и Церемонията по награждаването ще се състоят в гр. Русе на 30 и 31 октомври т.г. /събота и неделя/ - по специална програма, която организаторите ще публикуват допълнително, заедно с поканата към наградените участници.

3. Ще бъдат раздадени грамоти и материални награди /медали, плакети и пластики/ по раздели, жанрове и възрастови групи.

В двата раздела - ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА, в първите две възрастови групи - до 4 клас и до 7 клас, по жанрове ще бъдат наградени номинираните по 10 най-добри творби, а в трета възрастова група ще има класиране - 1, 2, 3 награда и по две поощрения.

Ще бъде връчена и ГОЛЯМАТА награда – статуетка “Стоян Михайловски” /две индивидуални - по една в двата раздела – за литературно творчество и за журналистика, и една колективна – за творчески екип/.
По предложение на журито и преценка и възможност на организаторите могат да бъдат учредени и специални награди.