Статут на конкурса - 2013 г.

ОБЩИНА РУСЕ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

С Т А Т У Т
на Шестия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2013

В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на литературното творчество и журналистиката.
Темите са по раздели: "МАЛКО ДОБРОТА - МАЛКО СЛЪНЦЕ В ДЕНЯ МИ" - за литературно творчество; и "СВЕТЪТ В МОЯТА ТЕТРАДКА" - за журналистика.

Цели:
Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност.

КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА:

І. Литературно творчество –
А. Поезия
Б. Проза /разказ,приказка/
Литературни есета няма да се разглеждат от журито.

ІІ. Журналистика -
А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр/
Б. Колективна /ученически вестник/

РЕГЛАМЕНТ:

А. За раздел литература:

Право на участие имат всички ученици от 2-ри до 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – до IV клас
Втора група – от V до VII клас
Трета група – от VIII до XII клас

Възможно е участието и в двата жанра /поезия и проза/, както и в двата раздела /литературно творчество и журналистика/ с по ЕДНО авторско произведение, което не е награждавано в други конкурси.

Изисквания към разказа и приказката: да бъдат до 2 /две/ печатни страници.

Б. За журналистическия раздел:

1. Индивидуално участие:

Право на участие имат всички ученици от 2-ри до 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – до IV клас
Втора група – от V до VII клас
Трета група – от VIII до XII клас

Всеки млад автор може да участва с по ЕДИН материал в най-много ДВА журналистически жанра /примерно: интервю и коментар, есе и репортаж, фейлетон и есе и т.н./.

Материалите може да са публикувани, но не и награждавани в конкурси; да са до две печатни страници.

2. Колективно участие:

Право на участие имат ученически екипи, които издават ученически вестници.

Изисквания към вестниците: екипите могат да участват с периодични или тематични броеве на издавания от тях вестник /формат - без значение/.

За участие в конкурса е необходимо да изпратят 3 /три/ различни броя, издадени в периода 2012-2013 година и неучаствали в други конкурси, както и информация за изданието: издател, редакционна колегия, адрес, телефон, име за връзка.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВАТА РАЗДЕЛА:

1. След всяко конкурсно произведение трябва да има следната информация:
име и фамилия, дата на раждане на автора, клас, училище, читалище, клуб, извънучилищно звено и др., селище, точен адрес, електронна поща, телефон за връзка /за индивидуалните участници/, адрес на редакцията, телефон за връзка и/или електронна поща /за колективните участници/.

2. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби най-късно до 6 октомври 2013 г. на АДРЕС:

Общински детски център за култура и изкуство
гр. Русе 7005, кв. “Здравец”, ул.” Околчица” 9
За Шестия национален конкурс “Стоян Михайловски”

и по интернет на адрес: [email protected]
За допълнителна информация: тел. 082 845 471; 0878 822 353.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

1. Журито ще класира изпратените творби най-късно до 18 октомври, а организаторите ще уведомят класираните автори и колективи до 20 октомври. Списък с наградените ще бъде публикуван в интернет страницата на конкурса http://mihailovski.ekip101.com

2. Заключителният етап на Шестия национален конкурс “Стоян Михайловски” и Церемонията по награждаването ще се състоят в гр.Русе на 27 октомври т.г. /неделя/ - програмата организаторите ще публикуват допълнително, заедно с поканата към наградените участници.

3. Ще бъдат раздадени грамоти и материални награди /плакети и пластики/ по раздели, жанрове и възрастови групи.

В двата раздела - ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА, във всяка от трите възрастови групи ще има класиране за първа, втора и трета награда и поощрения.

Ще бъде връчена и ГОЛЯМА награда /две индивидуални - по една в двата раздела – за литературно творчество и за журналистика, и една колективна – за творчески екип на вестник/.

КОНКУРСЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ЖУРНАЛИСТИКА „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” Е ВПИСАН В НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПОДКРЕПА НА КАНДИДАТУРАТА НА ГРАД РУСЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА.