Статут на конкурса - 2015 г.

ОБЩИНА РУСЕ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

С Т А Т У Т
на Осмия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2015

В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на литературното творчество и журналистиката
Темите са по раздели: „СВЕТЪТ Е ГРАДИНА С РАЗЛИЧНИ ЦВЕТЯ” - за литературно творчество; и „РАЗЛИЧИЯТА НИ ПРАВЯТ ПО-БОГАТИ” - за журналистика

Цели:
Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.

КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА:

І. Литературно творчество –
А. Поезия
Б. Проза /разказ,приказка/
Литературни есета няма да се разглеждат от журито.

ІІ. Журналистика -
А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр/
Б. Колективна /ученически вестник/

РЕГЛАМЕНТ:

А. За раздел литература:

Право на участие имат всички ученици от 2-ри до 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – до IV клас
Втора група – от V до VII клас
Трета група – от VIII до XII клас

Възможно е участието и в двата литературни рода /лирика и епос /художествена проза/, както и в двата конкурсни раздела /литературно творчество и журналистика/ с по ЕДНО авторско произведение, което не е награждавано в други конкурси.

Изисквания към разказа и приказката: да бъдат до 2 /две/ печатни страници.

Б. За журналистическия раздел:

1. Индивидуално участие:


Право на участие имат всички ученици от 2-ри до 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – до IV клас
Втора група – от V до VII клас
Трета група – от VIII до XII клас

Всеки млад автор може да участва с по ЕДИН материал в най-много ДВА журналистически жанра /примерно: интервю и коментар, есе и репортаж, фейлетон и есе и т.н./.

Материалите може да са публикувани, но не и награждавани в конкурси; да са до две печатни страници.

2. Колективно участие:

Право на участие имат ученически екипи, които издават ученически вестници.

Изисквания към вестниците: екипите могат да участват с периодични или тематични броеве на издавания от тях вестник /формат - без значение/.

За участие в конкурса е необходимо да изпратят 3 /три/ различни броя, издадени в периода 2014-2015 година и неучаствали в други конкурси, както и информация за изданието: издател, редакционна колегия, адрес, телефон, име за връзка. /Важно уточнение: Вестниците да се изпращат като завършен цялостен брой на хартия - в плик по пощата, или в краен случай в електронен вариант като единичен файл в PDF формат - по ел.поща/.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВАТА РАЗДЕЛА:

1. След всяко конкурсно произведение трябва да има следната информация:
име и фамилия, дата на раждане на автора, клас, училище, читалище, клуб, извънучилищно звено и др., селище, точен адрес, електронна поща, телефон за връзка /за индивидуалните участници/, адрес на редакцията, телефон за връзка и/или електронна поща /за колективните участници/.

2. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби най-късно до 9 октомври 2015 г. на АДРЕС:

Общински детски център за култура и изкуство
гр. Русе 7005, кв. „Здравец”, ул. „Околчица” 9
За Осмия национален конкурс „Стоян Михайловски”

и по интернет на адрес: [email protected]
За допълнителна информация: тел. 082 845 471; 0878 822 353.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

1. Журито ще класира изпратените творби най-късно до 23 октомври 2015 г., а организаторите ще уведомят класираните автори и колективи на 26-27 октомври 2015 г. Списък с наградените ще бъде публикуван в интернет страницата на конкурса http://mihailovski.ekip101.com

2. Заключителният етап на Осмия национален конкурс „Стоян Михайловски” и Церемонията по награждаването ще се състоят в гр. Русе на 31 октомври т.г. /събота/ - организаторите ще публикуват програмата допълнително, заедно с поканата към наградените участници.

3. Ще бъдат раздадени грамоти и материални награди /плакети и пластики/ по раздели, жанрове и възрастови групи.

В двата раздела - ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА, във всяка от трите възрастови групи ще има класиране за първа, втора и трета награда и поощрения.

Ще бъде връчена и ГОЛЯМА награда /две индивидуални - по една в двата раздела – за литературно творчество и за журналистика, и една колективна – за творчески екип на вестник/.

КОНКУРСЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ЖУРНАЛИСТИКА „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” Е ВПИСАН В КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА РУСЕ И В НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА.