Статут на конкурса - 2022 г.

ОБЩИНА РУСЕ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

С Т А Т У Т

на

Петнадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2022

В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които творят в областта на художествената литература и журналистиката.

ТЕМИТЕ за литературния раздел на конкурса са две за всички възрастови групи/по избор/:

1. „Ден без приятел до теб е като гърне без капчица мед на дъното” - Алън Милн „Мечо Пух” (140 години от рождението на писателя)

2. „Само свободните души пеят” - Ангел Каралийчев (120 години от рождението на великия български разказвач)

ТЕМИТЕ за раздел „Журналистика” за всички възрастови групи са /по избор/:

1. „Дон Кихот, Дон Кихот, двойнико мой” - Асен Разцветников „Двойник”. (През 2022 г. се навършват 125 години от рождението на един от най-обичаните детски поети, автор на „Тръгнал кос“ и много други емблематични стихове.)

2. „Целта на нашия живот е не да добруваме, а да добротворстваме” - Стоян Михайловски (През месец август тази година ще отбележим 130 години от деня, в който Стоян Михайловски написва в Русе химна на българската просвета „Върви, народе възродени“.)

Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.

КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА:

І. Литературно творчество – 

А. Поезия
Б. Проза /разказ, приказка/

Литературни есета няма да се разглеждат от журито.

ІІ. Журналистика -

А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр/
Б. Колективна /ученически екип/

РЕГЛАМЕНТ:

А. За раздел литература:

Право на участие имат всички ученици от 2-ри до 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – до IV клас
Втора група – от V до VII клас
Трета група – от VIII до XII клас

Възможно е участието и в двата литературни рода /лирика и епос (художествена проза)/, както и в двата конкурсни раздела /литературно творчество и журналистика/ с по ЕДНО авторско произведение, което не е награждавано в други конкурси.

Изисквания към разказа и приказката - да бъдат до 2 /две/ печатни страници (шрифт Times New Roman 12, междуредово пространство 1,5).

Б. За журналистическия раздел:

1. Индивидуално участие:

Право на участие имат всички ученици от 2-ри до 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – до IV клас
Втора група – от V до VII клас
Трета група – от VIII до XII клас

Всеки млад автор може да участва с по ЕДИН материал в най-много ДВА журналистически жанра /примерно: интервю и коментар, есе и репортаж, фейлетон и есе и т.н./.

Материалите да са до две печатни страници (Times New Roman 12, междуредие 1,5), като може да са публикувани, но не и участвали в конкурси.

2. Колективно участие:

Право на участие имат ученически екипи от различни възрасти, които представят колективно създадени журналистически материали.

Възможно е екипите да участват и с повече от един материал в различни журналистически жанрове /например: репортаж, интервю, фоторепортаж, коментар, анализ и т.н./, които не са награждавани в други конкурси.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВАТА РАЗДЕЛА:

1. След всяко конкурсно произведение трябва да има следната информация: раздел, име и фамилия, дата на раждане на автора/авторите, клас, училище, читалище, клуб, извънучилищно звено и др., селище, точен адрес, електронна поща, телефон за връзка.

2. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби най-късно до 30 септември /петък/ 2022 г.

на интернет адрес:: obdcki1@abv.bg

или /ако не ползват интернет/ на адрес:

Общински детски център за изкуство и култура
ул. „Околчица“ 9, ж/к „Здравец”
7005 Русе

За допълнителна информация:
тел. 082 845 471 - Юлия Енчева, директор на ОбДЦКИ-Русе
0878 822 351 - Анна Русева, организационен секретар на конкурса

Забележка: И в двата раздела материали на цветна хартия, илюстрирани с рисунки и снимки /освен ако материалът не е фоторепортаж/, също така и изрезки от вестници и цели ученически издания, молим, не изпращайте!

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

1. Журито ще класира изпратените творби до 17 октомври 2022 г., а организаторите ще уведомят класираните автори и колективи до 21 октомври 2022 г. Списък с наградените ще бъде публикуван във фейсбук страницата на ОбДЦКИ-Русе и интернет страницата на конкурса http://mihailovski.ekip101.com

2. Заключителният етап на Петнадесетия национален конкурс „Стоян Михайловски” и Церемонията по награждаването ще се състоят в гр. Русе на 29 октомври 2022 г. /събота/. Организаторите ще публикуват програмата и поканата към наградените участници допълнително.

3. Ще бъдат раздадени грамоти и материални награди /плакети и пластики/ по раздели, жанрове и възрастови групи.

В двата раздела - ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА, във всяка от възрастовите групи, ще има класиране за първа, втора и трета награда и поощрения. Първа, втора и трета награда ще бъдат присъдени и на творчески екипи.

Ще бъде връчена и ГОЛЯМА награда /по една в двата раздела – за литературно творчество и за журналистика/. Със съдействието на Фондация „Русе – град на свободния дух“ носителите на големите награди ще получат и парична премия в размер на 100 лева.

Конкурсът за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” е вписан в Националния календар на Министерството на културата, в КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР на ОБЩИНА РУСЕ и се провежда с подкрепата на регионално управление на образованието – русе и фондация „русе- град на свободния дух“ .