Статут на конкурса - 2023 г.

ОБЩИНА РУСЕ                                                    

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

С Т А Т У Т

на

Шестнадесетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2023

В конкурса могат да участват ученици от 2-ри до 12 клас, които се изявяват в областта на художествената литература и журналистиката.

ТЕМИТЕ за литературния раздел на конкурса са две за всички възрастови групи:

През 2023 г. се навършват 125 години от рождението на един от най-бележитите български писатели – Димитър Талев. Авторът на прочутата тетралогия „Железният светилник“, „Преспанските камбани“, „Илинден“ и „Гласовете ви чувам“ е сред белетристите, които формират естетическите и родолюбиви чувства на поколения българи. Майстор на топлия и колоритен разказ, той има запазено място в галерията на класиците на българската литература. Затова предлагаме темите в раздела „Литература“ да бъдат свързани с негови мисли.

За категория „Поезия“ - „Такава една чудна и толкова хубава бъркотия е животът!“

За категория „Проза“ - „Човек не бива и не може да живее само за себе си“.

ТЕМАТА за раздел „Журналистика” за  всички възрастови  групи е една от сентенциите на бащата на жанра фентъзи, който е все по-популярен сред младите читатели и автори,  британския писател Джон Роналд Руел Толкин, от чиято кончина през 2023 г. се навършват 50 години, и тя е: „И в лъжата има зрънце истина“.

Цели: Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност. Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.

КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА:

І. Литературно творчество –

А. Поезия

Б. Проза /разказ, приказка/

Забележка: Литературни есета няма да бъдат разглеждани.

ІІ. Журналистика -

А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр/

Б. Колективна /ученически екип/

РЕГЛАМЕНТ:

А. За раздел литература:

Право на участие имат всички ученици от 2-ри до 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – до IV клас
Втора група – от V до VII клас
Трета група – от VIII до XII клас

Възможно е участието и в двата литературни рода /лирика и епос (художествена проза)/, както и в двата конкурсни раздела /литературно творчество и журналистика/ с по ЕДНО авторско произведение, което не е награждавано в други конкурси.

Изисквания към разказа и приказката - да бъдат до 2 /две/ печатни страници (шрифт Times New Roman 12, междуредово пространство 1,5).

Б. За журналистическия раздел:

  1. Индивидуално участие:

Право на участие имат всички ученици от 5 -ти до 12 клас, разделени в две възрастови групи:

Първа група –  от V до VII клас
Втора група – от VIII до XII клас

Всеки млад автор може да участва с по ЕДИН материал в най-много ДВА журналистически жанра /примерно: интервю и коментар, есе и репортаж, фейлетон и есе и т.н./.

Материалите да са до две печатни страници (Times New Roman 12, междуредие 1,5), като може да са публикувани, но не и участвали в конкурси.

  1. Колективно участие:

Право на участие имат ученически екипи от различни възрасти, които представят колективно създадени журналистически материали.

Възможно е екипите да участват и с повече от един материал в различни журналистически жанрове /например: репортаж, интервю, фоторепортаж, коментар, анализ и т.н./, които не са награждавани в други конкурси.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВАТА РАЗДЕЛА:

  1. След всяко конкурсно произведение трябва да има следната информация:

- раздел
- име и фамилия
- клас
- училище /или др. институция/
- селище
- адрес
- електронна поща
- телефон за връзка
- съгласие за използването на материалите за реклама в медии, печатни издания, социални мрежи и др.

  1. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби най-късно до 29 септември /понеделник/ 2023 г. на е-mail: [email protected], като ще се разглеждат единствено тези, които са във формат Word. Получени за участие снимки на текстове, публикувани във вестници, трябва да бъдат придружени от съответния текст, изпратен също във формат Word.

Допълнителна информация можете да получите на телефони:

- 082 845 471 - Юлия Енчева - директор на ОбДЦКИ-Русе
- 0878 822 351 - Анна Русева - организационен секретар на конкурса
- 0878 822 353 - Милена Димитрова - експерт в ОбДЦКИ-Русе

Забележка: Молим, и в двата раздела да не се изпращат илюстрирани материали, освен ако не се отнася за фоторепортаж.

КЛАСИРАНЕ:

  1. Журито ще класира изпратените творби до 16 октомври 2023 г., а организаторите ще уведомят класираните автори и колективи до 20 октомври /петък/ 2023 г.
  2. Списък с наградените участници ще бъде публикуван на страницата ни във фейсбук: Обдцки Русе и интернет страницата на конкурса http://mihailovski.ekip101.com
  3. Заключителният етап на XVI национален конкурс „Стоян Михайловски” и Церемонията по награждаването ще се състоят в гр. Русе на 28 октомври 2023 г. /събота/. Организаторите ще публикуват програмата и поканата към наградените участници допълнително.

НАГРАДИ:

Ще бъдат раздадени грамоти и материални награди /плакети/ по раздели, жанрове и възрастови групи.

В двата раздела - ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА, във всяка от възрастовите групи, ще има класиране за първа, втора и трета награда и поощрения.

  • Първа, втора и трета награда ще бъдат присъдени и на творчески екипи.
  • По преценка на журито ще бъдат присъдени и Специални награди на изявени млади дарования.

Ще бъде връчена и ГОЛЯМА НАГРАДА /по една в двата раздела – за литературно творчество и за журналистика/.

Със съдействието на Фондация „Русе – град на свободния дух“ носителите на големите награди ще получат и парична премия.

КОНКУРСЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ЖУРНАЛИСТИКА „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” Е ВПИСАН В НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, В КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА РУСЕ И СЕ ПРОВЕЖДА С ПОДКРЕПАТА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – РУСЕ И ФОНДАЦИЯ „РУСЕ - ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ .