Светът е цветен за всички детски очи

Сборник с творби на ученици, наградени в XIII Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – Русе 2020

и

II Национален конкурс за детска рисунка „Светът е цветен за всички детски очи“ – Русе 2021

[ Сваляне ]